Domácí stránka

Aukční úspěchy

5. Aukce - 17.11.2023

5000 Gulden 1767, Laybach (Ljubljana), číslo 15(!), Aerariche Anticipations-Obligation (předpokládající odložení daňové příjmy státu), s jedním kuponem, znehodnocení vícenásobným škrtem pravděpodobně při splacení v roce 1772, vysoký nominál, není doložená existence jiného exempláře, UNIKÁT, Barac S6

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
660 000 Kč

500 Gulden 1806, Vídeňská Bankocedule 6.emise, nejvyšší nominál emise, výrazné suché pečetě, výjimečná zachovalost, zcela mimořádná nabídka velmi vzácné bankovky v krásné zachovalosti, Pick A41

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 380 000 Kč

10 Gulden 1816, 1.emise Privilegované Národní banky, velmi vzácný a na sběratelském trhu téměř nedostupný nominál, Pick A55

Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Dosažená cena
1 080 000 Kč

1 Koruna 1919, série 014, modrá, CHYBOTISK 5. DUBNA 1919, klasická rarita, doložena existence pouze několika kusů, téměř perfektní zachovalost, mimořádná nabídka, BKK 7e, Hej 7CH1

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
660 000 Kč

500 Koruna 1919, série 003, pravá státovka, pěkná zachovalost, BKK 13, Hej 13

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 080 000 Kč

50 Koruna b.d(1955), soubor návrhů a související dokumentace, jednostranný makulaturní návrh líce bankovky s razítkem "Státní tiskárna cenin 21.VIII.1953", rozkres líce a rubu bankovky s razítkem "Státní tiskárna cenin 21.VIII.1953", související dokumentace Státní banka Československá, Ministerstvo financí, ministr financí soudruh J. Ďuriš, Státní tiskárna cenin, vše v sekci TAJNÉ nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ, UNIKÁT, mimořádná nabídka, BKK neuvádí, Hej neuvádí

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
780 000 Kč

1 Koruna 30. VII. 1958, 2x prodloužená platnost do 30/12 a dále do 30/4.1959, Odběrný poukaz TUZEX, podnik zahraničního obchodu Praha, I. emise, velmi vzácný poukaz z první emise Tuzex v téměř perfektní zachovalosti, doložena existence pouze 7 kusů, výjimečná nabídka, KŠK 2 I

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
960 000 Kč

Maďarsko, 1.000.000 Korona 1923, série H00 00000, Bankovní vzor s perforací MINTA, tisk Magyar Pénzjegynyomda Rt. Budapest, nejvyšší nominál korunové inflace z roku 1923, certifikace zachovalosti PMG55, výjimečná nabídka, Pick 80a

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
228 000 Kč

Rakousko, 1000 Schilling 1947, II.vydání, perfektní zachovalost, Pick 125

Vyvolávací cena:
4 000 Kč
Dosažená cena
144 000 Kč

4. Aukce - 18.11.2022

25 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, krásná zachovalost, vzácná, Pick A63

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

50 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, nepatrné zatekliny v papíře, chyba papíru v přehybu, jinak krásná a svěží zachovalost, vysoký a velmi vzácný nominál, mimořádná nabídka, Pick A64

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
2 820 000 Kč

100 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, krásná a svěží zachovalost, vysoký a velmi vzácný nominál, mimořádná nabídka, Pick A65

Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dosažená cena
3 000 000 Kč

500 Koruna 1923, série A, Bankovní vzor - anulát 000000, diagonální červený přetisk SPECIMEN + 2x otv 4,5mm, perfektní zachovalost, výjimečná nabídka, BKK 20, Hej 20V1

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
456 000 Kč

20 Koruna 1939, série Ab 2, velmi vzácná varianta ve zcela výjimečné zachovalosti, mimořádná nabídka, BKK 47a, Hej 47a1

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
192 000 Kč

50 haléřů 18. září 1959, Odběrný poukaz TUZEX, podnik zahraničního obchodu Praha, I. emise, rub grafity (poezie), extrémně vzácný poukaz z první emise Tuzex, zatím nikdy nedraženo, zcela výjimečná nabídka, KŠK 1 I

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
1 260 000 Kč

Maďarsko, 100 Forint 1849, Almásy, extrémně vzácný vysoký nominál, dostupná literatura neuvádí existenci žádného vydaného exempláře, odborně restaurovaná, částečně dosazená, zcela výjimečná nabídka, UNIKÁT, Pick NL, Babos F26

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 140 000 Kč

Německo, 100 BIO Marek 1924, série A 0000000, humanista Willibald Pirkheimer (malba Dürer), nejvyšší nominál německé inflace 1923 - 1924, Bankovní vzor - červený přetisk MUSTER na líci i rubu, velmi vzácná, výjimečná nabídka Ro. 137M, Pick 140

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
264 000 Kč

Rakousko, 1.000.000 Kronen 1922, pokladniční poukázka na viděnou - "a vista", jediný známý exemplář bez perforace MUSTER, tato konkrétní poukázka je vyobrazena jak v katalogu Rudolf Richter Papiergeld Österreich 1759 - 2010, tak v katalogu Kodnar/Künster Katalog der öster. Banknoten ab 1759, ve všech katalozích je poukázka uváděna bez ceny, pouze jako RRR nebo LP, zcela výjimečná nabídka, Pick 82, Rich 220, KK C43

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
840 000 Kč

3. Aukce - 19.11.2021

50 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, nejvzácnější nominál této emise, dle dostupné literatury existují pouze další 3 kusy, v ČR zatím nikdy nedražena, zcela výjimečná nabídka, Pick A34

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
4 080 000 Kč

1000 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, vysoký nominál, restaurovaná v dolním okraji, velmi vzácná, zcela výjimečná nabídka, Pick A37

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 200 000 Kč

10 Koruna 1919, série 0030, poukázka Zemské banky království Českého, textově jednostranná, rohový exemplář s částí archu, BKK ZB1c, Macho PZB 1

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
336 000 Kč

20 Koruna 1919, série 0007 číslo 060000, poukázka Zemské banky království Českého, vzácná varianta se sérií a číslovačem (plně vydaná), BKK ZB2a, Macho PZB 2

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
360 000 Kč

1 Koruna 1919, jednostranný nerealizovaný návrh na 1 Korunu 18. dubna 1919 autora H. V. Brunnera v hnědé barvě, obdobný exemplář zobrazuje katalog Julius Sém (1977) na straně 91, ale s datem 1. března 1921, velmi vzácné, BKK neuvádí, Aurea neuvádí

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
312 000 Kč

500 Koruna 1919, série 007, Bankovní vzor - 2x svislá perforace SPECIMEN zrcadlově + 2x otv. 4,5 mm, na rubu razítko "92" - označení ministerského alba, BKK 13, Aurea 13V1

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
900 000 Kč

1 Koruna b.d.(1945), série B 002, nevydaná státovka - jediný známy exemplář, slepovaný z pěti kusů, podložní lístek z roku 1981, kdy byla státovka objevena a zakoupena za 1.000,- Kčs významným Bratislavským sběratelem, UNIKÁT a zcela výjimečná nabídka, BKK N6, Aurea neuvádí, Macho neuvádí

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 500 000 Kč

200 Koruna 2002, série E 0000000, anulát, Bankovní vzor ale bez přetisku VZOR na líci a SPECIMEN na rubu, taktéž bez evidenčního čísla anulátu, zatím katalogově nepopsaná varianta, vzácné, BKK SK32, Aurea SK40a1

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
168 000 Kč

Ukrajina, 2 Karbovantsiv 1942, Německá okupace Ukrajiny, nevydaná, nejvzácnější nominál emise, Pick 50

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
168 000 Kč

2. Aukce - 20.11.2020

500 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, vysoký nominál, velmi vzácná, zcela výjimečná nabídka, Pick A36

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
720 000 Kč

100 Gulden 1880, výjimečná zachovalost, Pick 2

Vyvolávací cena:
30 000 Kč
Dosažená cena
288 000 Kč

500 Koruna 1919, série 023, neperforovaná státovka, výjimečně hezká zachovalost, nepatrný přehyb do kříže, bez prasklin v papíru či pozdějších oprav, BHK 13, Aurea 13

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

500 Koruna 1919, série 033, Bankovní vzor 3x perforace NEPLATNÉ, BHK 13, Aurea 13V4b

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 800 000 Kč

5000 Koruna 1919, série 1015 číslo 011245, Bankovní vzor 2x NEPLATNÉ svisle zrcadlově vlevo a v pravo + 2x otv. 7mm, nejvzácnější československé papírové platidlo, pravost státovky je ověřena přiloženým posudkem soudního znalce a potvrzením prodávající společnosti, zcela výjimečná nabídka, BHK 15, Aurea 15

Vyvolávací cena:
1 000 000 Kč
Dosažená cena
14 520 000 Kč

500 Koruna 1923, série A, anulát 000000, Bankovní vzor 4x svislá perforace CANCELLED + 3x otv 5mm + červený přetisk CANCELLED přes hodnotu 500, na Rv. evidenční razítko K 60/58,  BHK 20s, Aurea 20V2

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
552 000 Kč

10 Koruna 1953, anulát série A 00 000000, jednostranný nátisk líce a rubu nevydané státovky, UNIKÁT, BHK N15, Aurea neuvádí

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 320 000 Kč

200 Koruna 1993, CHYBOTISK s proužkem REPUBLIQUE DU ZAIRE, na rubu žlutý papír, série A 05, velmi vzácná, BHK CZ6c, Aurea CZ9c

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
360 000 Kč

500 Rentenmark 1923, série A, Bankovní vzor 4x DRUCKPROBE vodorovně a přetisk MUSTER, nejvzácnější platidlo z cizích platidel na československém území 1938-45, BHK D18

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
720 000 Kč

1. Aukce - 22.11.2019

10 Gulden 1849, Pokladniční poukázky 4. emise (3% na 12 měsíců), extrémně vzácný, Pick A122

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
1 140 000 Kč

50 Gulden 1850, Pokladniční poukázky 5. emise (3% na 12 měsíců), extrémně vzácný a zcela výjimečná nabídka, Pick A128

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

100 Gulden 1863, vzácný vysoký nominál, Pick A90

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
408 000 Kč

100 Koruna 1919, série 0012, BHK 12, Aurea 12

Vyvolávací cena:
15 000 Kč
Dosažená cena
264 000 Kč

500 Koruna 1919, série 042, Bankovní vzor 4x perforace NEPLATNÉ - vzácný typ Bankovního vzoru, v současné době je známý pouze jeden další exemplář s tímto druhem perforace, výjimečná nabídka, BHK 13, Aurea 13V3

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 440 000 Kč

100 Koruna 1920, bez série a čísla, jeden ze dvou(!) exemplářů zkušebně vytištěný suchým hlubotiskem v odlišném rozměru k původní bankovce, včetně průvodní dokumentace ABNCo a darovacího dopisu Národní Bance Československé, zcela jistě UNIKÁT, BHK 16?, Aurea 16?

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
204 000 Kč

500 Koruna 1923, série A, anulát 000000, certifikované ohodnocení zachovalosti Choise New PCGS 63PPQ (výběrově nová, perfektní kvalita papíru), BHK 20s, Aurea 20V1

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
384 000 Kč

10 Reichsmark 1941, jednostranný hlubotiskový návrh na nerealizovanou bankovku nové emise (k 5 RM 1942 a 20 RM 1939), pravděpodobně UNIKÁT

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
216 000 Kč

500 Rentenmark 1923, série A, přetisk WERTLOS + 5x otv. 7mm, nejvzácnější platidlo z cizích platidel na československém území 1938-45, BHK D18

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
576 000 Kč