Domácí stránka

Aukční úspěchy

3. Aukce - 19.11.2021

50 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, nejvzácnější nominál této emise, dle dostupné literatury existují pouze další 3 kusy, v ČR zatím nikdy nedražena, zcela výjimečná nabídka, Pick A34

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
4 080 000 Kč

1000 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, vysoký nominál, restaurovaná v dolním okraji, velmi vzácná, zcela výjimečná nabídka, Pick A37

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 200 000 Kč

10 Koruna 1919, série 0030, poukázka Zemské banky království Českého, textově jednostranná, rohový exemplář s částí archu, BKK ZB1c, Macho PZB 1

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
336 000 Kč

20 Koruna 1919, série 0007 číslo 060000, poukázka Zemské banky království Českého, vzácná varianta se sérií a číslovačem (plně vydaná), BKK ZB2a, Macho PZB 2

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
360 000 Kč

1 Koruna 1919, jednostranný nerealizovaný návrh na 1 Korunu 18. dubna 1919 autora H. V. Brunnera v hnědé barvě, obdobný exemplář zobrazuje katalog Julius Sém (1977) na straně 91, ale s datem 1. března 1921, velmi vzácné, BKK neuvádí, Aurea neuvádí

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
312 000 Kč

500 Koruna 1919, série 007, Bankovní vzor - 2x svislá perforace SPECIMEN zrcadlově + 2x otv. 4,5 mm, na rubu razítko "92" - označení ministerského alba, BKK 13, Aurea 13V1

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
900 000 Kč

1 Koruna b.d.(1945), série B 002, nevydaná státovka - jediný známy exemplář, slepovaný z pěti kusů, podložní lístek z roku 1981, kdy byla státovka objevena a zakoupena za 1.000,- Kčs významným Bratislavským sběratelem, UNIKÁT a zcela výjimečná nabídka, BKK N6, Aurea neuvádí, Macho neuvádí

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 500 000 Kč

200 Koruna 2002, série E 0000000, anulát, Bankovní vzor ale bez přetisku VZOR na líci a SPECIMEN na rubu, taktéž bez evidenčního čísla anulátu, zatím katalogově nepopsaná varianta, vzácné, BKK SK32, Aurea SK40a1

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
168 000 Kč

Ukrajina, 2 Karbovantsiv 1942, Německá okupace Ukrajiny, nevydaná, nejvzácnější nominál emise, Pick 50

Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Dosažená cena
168 000 Kč

2. Aukce - 20.11.2020

500 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, vysoký nominál, velmi vzácná, zcela výjimečná nabídka, Pick A36

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
720 000 Kč

100 Gulden 1880, výjimečná zachovalost, Pick 2

Vyvolávací cena:
30 000 Kč
Dosažená cena
288 000 Kč

500 Koruna 1919, série 023, neperforovaná státovka, výjimečně hezká zachovalost, nepatrný přehyb do kříže, bez prasklin v papíru či pozdějších oprav, BHK 13, Aurea 13

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

500 Koruna 1919, série 033, Bankovní vzor 3x perforace NEPLATNÉ, BHK 13, Aurea 13V4b

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 800 000 Kč

5000 Koruna 1919, série 1015 číslo 011245, Bankovní vzor 2x NEPLATNÉ svisle zrcadlově vlevo a v pravo + 2x otv. 7mm, nejvzácnější československé papírové platidlo, pravost státovky je ověřena přiloženým posudkem soudního znalce a potvrzením prodávající společnosti, zcela výjimečná nabídka, BHK 15, Aurea 15

Vyvolávací cena:
1 000 000 Kč
Dosažená cena
14 520 000 Kč

500 Koruna 1923, série A, anulát 000000, Bankovní vzor 4x svislá perforace CANCELLED + 3x otv 5mm + červený přetisk CANCELLED přes hodnotu 500, na Rv. evidenční razítko K 60/58,  BHK 20s, Aurea 20V2

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
552 000 Kč

10 Koruna 1953, anulát série A 00 000000, jednostranný nátisk líce a rubu nevydané státovky, UNIKÁT, BHK N15, Aurea neuvádí

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 320 000 Kč

200 Koruna 1993, CHYBOTISK s proužkem REPUBLIQUE DU ZAIRE, na rubu žlutý papír, série A 05, velmi vzácná, BHK CZ6c, Aurea CZ9c

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
360 000 Kč

500 Rentenmark 1923, série A, Bankovní vzor 4x DRUCKPROBE vodorovně a přetisk MUSTER, nejvzácnější platidlo z cizích platidel na československém území 1938-45, BHK D18

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
720 000 Kč

1. Aukce - 22.11.2019

10 Gulden 1849, Pokladniční poukázky 4. emise (3% na 12 měsíců), extrémně vzácný, Pick A122

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
1 140 000 Kč

50 Gulden 1850, Pokladniční poukázky 5. emise (3% na 12 měsíců), extrémně vzácný a zcela výjimečná nabídka, Pick A128

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

100 Gulden 1863, vzácný vysoký nominál, Pick A90

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
408 000 Kč

100 Koruna 1919, série 0012, BHK 12, Aurea 12

Vyvolávací cena:
15 000 Kč
Dosažená cena
264 000 Kč

500 Koruna 1919, série 042, Bankovní vzor 4x perforace NEPLATNÉ - vzácný typ Bankovního vzoru, v současné době je známý pouze jeden další exemplář s tímto druhem perforace, výjimečná nabídka, BHK 13, Aurea 13V3

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 440 000 Kč

100 Koruna 1920, bez série a čísla, jeden ze dvou(!) exemplářů zkušebně vytištěný suchým hlubotiskem v odlišném rozměru k původní bankovce, včetně průvodní dokumentace ABNCo a darovacího dopisu Národní Bance Československé, zcela jistě UNIKÁT, BHK 16?, Aurea 16?

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
204 000 Kč

500 Koruna 1923, série A, anulát 000000, certifikované ohodnocení zachovalosti Choise New PCGS 63PPQ (výběrově nová, perfektní kvalita papíru), BHK 20s, Aurea 20V1

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
384 000 Kč

10 Reichsmark 1941, jednostranný hlubotiskový návrh na nerealizovanou bankovku nové emise (k 5 RM 1942 a 20 RM 1939), pravděpodobně UNIKÁT

Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Dosažená cena
216 000 Kč

500 Rentenmark 1923, série A, přetisk WERTLOS + 5x otv. 7mm, nejvzácnější platidlo z cizích platidel na československém území 1938-45, BHK D18

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
576 000 Kč