Neváhejte nás kontaktovat

Pořádáme jednou až dvakrát ročně aukce papírových platidel s velkou mezinárodní účastí. Vykupujeme, bereme do komisního prodeje či do aukce sbírky bankovek i jednotlivé kusy. Poskytujeme zálohy do 100% vyvolávacích cen. Garantujeme vysoké docílené ceny, odborný a diskrétní přístup.

Přijímáme položky

do 6. aukce - 15. listopadu 2024

uzávěrka příjmu 30. září 2024

Vybrané položky z 5. aukce

500 Gulden 1806, Vídeňská Bankocedule 6.emise, vysoký nominál, unikátní zachovalost, zcela výjimečná nabídka, Pick A43

Zachovalost:
1-

50 Gulden 1841, 4.emise Privilegované Národní banky, vysoký nominál, velmi vzácná, Pick A72

Zachovalost:
3

50 Gulden 1884, vzácný vysoký nominál, krásná zachovalost, Pick A155

Zachovalost:
2

1 Koruna 1919, série 014, CHYBOTISK "5.dubna 1919", téměř perfektní zachovalost, výjimečná nabídka, doložena existence pouze několika kusů, BKK 7e, Hej 7CH1

500 Koruna 1919, neperforovaná státovka, hezká zachovalost, jedno z nejvzácnějších platidel Československa, BKK 13, Hej 13

Zachovalost:
2

50 Koruna 1955, nerealizovaný návrh SBČS na emisi platidel 1955/1956, unikát, BKK neuvádí, Hej neuvádí

200 Koruna 1993, CHYBOTISK s proužkem REPUBLIQUE DU ZAIRE, krásná zachovalost, BKK CZ6d, Hej CZ9c

Zachovalost:
1

Gdańsk, 1000 Gulden 1924, perfektní zachovalost, Pick 57

Zachovalost:
N

Rakousko, 1000 Schilling 1947, 2.vydání, perfektní zachovalost, Pick 125

Zachovalost:
N

Chcete prodat či ocenit bankovky?

Ocenění Vaší sbírky nabízíme jako službu zdarma, bankovky můžeme po ocenění ihned odkoupit na přání klienta, převzít do komisního prodeje či dalším způsobem je převzetí zboží do naší aukce.

Kontaktujte nás

Aukční úspěchy

5000 Koruna 1919, série 1015 číslo 011245, Bankovní vzor 2x NEPLATNÉ svisle zrcadlově vlevo a v pravo + 2x otv. 7mm, nejvzácnější československé papírové platidlo, pravost státovky je ověřena přiloženým posudkem soudního znalce a potvrzením prodávající společnosti, zcela výjimečná nabídka, BHK 15, Aurea 15

Vyvolávací cena:
1 000 000 Kč
Dosažená cena
14 520 000 Kč

50 Gulden 1800, Vídeňská Bankocedule 5.emise, nejvzácnější nominál této emise, dle dostupné literatury existují pouze další 3 kusy, v ČR zatím nikdy nedražena, zcela výjimečná nabídka, Pick A34

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
4 080 000 Kč

100 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, krásná a svěží zachovalost, vysoký a velmi vzácný nominál, mimořádná nabídka, Pick A65

Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dosažená cena
3 000 000 Kč

50 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, nepatrné zatekliny v papíře, chyba papíru v přehybu, jinak krásná a svěží zachovalost, vysoký a velmi vzácný nominál, mimořádná nabídka, Pick A64

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
2 820 000 Kč

500 Koruna 1919, série 033, Bankovní vzor 3x perforace NEPLATNÉ, BHK 13, Aurea 13V4b

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 800 000 Kč

500 Koruna 1919, série 023, neperforovaná státovka, výjimečně hezká zachovalost, nepatrný přehyb do kříže, bez prasklin v papíru či pozdějších oprav, BHK 13, Aurea 13

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

25 Gulden 1825, 2.emise Privilegované Národní banky, krásná zachovalost, vzácná, Pick A63

Vyvolávací cena:
50 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

50 Gulden 1850, Pokladniční poukázky 5. emise (3% na 12 měsíců), extrémně vzácný a zcela výjimečná nabídka, Pick A128

Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Dosažená cena
1 740 000 Kč

1 Koruna b.d.(1945), série B 002, nevydaná státovka - jediný známy exemplář, slepovaný z pěti kusů, podložní lístek z roku 1981, kdy byla státovka objevena a zakoupena za 1.000,- Kčs významným Bratislavským sběratelem, UNIKÁT a zcela výjimečná nabídka, BKK N6, Aurea neuvádí, Macho neuvádí

Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Dosažená cena
1 500 000 Kč

Historie aukcí

5. Aukce, bankovky.com

5. Aukce, bankovky.com

17. - 18. 11. 2023
4. Aukce, bankovky.com

4. Aukce, bankovky.com

18.11.2022
3. Aukce, bankovky.com

3. Aukce, bankovky.com

19.-20.11.2021
2. Aukce, bankovky.com

2. Aukce, bankovky.com

20.11.2020
1. Aukce, bankovky.com

1. Aukce, bankovky.com

22.11.2019